História

 

Názvu Bardejovský Mihaľov 

 

Prvé správy o osade Bardejovský Mihaľov poznáme z Bardejovských mestských kníh, ale aj z rozprávanie starých ľudí a zachovaných dobových predmetov.

 

V 15. storočí sa vyskytuje pod nemeckým názvom Michelohaw vo význame Michalova Poruba, co jednoznačne dokazuje, že osadu založili usadlíci zákupného práva spolu s prvým šoltýsom Michalom.

 

Slovenský názov vznikol od nárečovej podoby mena Michal. 

 

Prvé zmienky o názve Bardejovský Michalov pochádzajú z obdobia maďarizácie. Na dobových tabuliach označujúcich konské povozy sa osada označovala názvom Bartfa Michalov. Jej slovenský názov je odvodený od tohto názvu nakoľko osada patrila k územiu mesta Bardejov.

 

Dnešná podoba názvu Bardejov časť Mihaľov vznikla pridružením obce k mestu Bardejov.

Osada Bardejovský Mihaľov leží v údolí dvoch protiľahlých svahov JZ od mesta Bardejov v Z časti Nízkych Beskyd v nadmorskej výške 487 m.

 

Na J od osady Bard. Mihaľov bol vystavaný v 15. storočí majer mesta Bardejov, múry ktorého boli viditeľné ešte koncom 19. a začiatkom 20. storočia.